Giỏ hàng

Liên hệ với Thiết bị y tế CHIDO

Địa chỉ trụ sở:


Văn phòng: Sàn tầng 3, Tòa nhà Số 5 Ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội.
Kho hàng: Số 2A Ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại:

P. Kinh doanh: 096.784.1001  |  086.718.1001  |  086.783.1001  |  086.707.1001
P. DVKH & Bảo Hành: 086.709.1001

Email: